Бинарна индикатори-терминация секвенция
Подредба за записване и разпознаване на цели двоични числа, състоящи се от произволен брой битове

Бинарна индикатори-терминация секвенция (БИТ секвенция) е следната двоична последователност за дадено цяло число без знак:

– битовете в обратен ред на двоична последователност, съставена за даденото цяло число без знак по следните правила:

1) Всяко съставляващо число е в двоичен вид и има само значими битове, подредени по значимост възходящо.

2) Даденото цяло число без знак е съставна част на последователността.

3) Ако даденото цяло число без знак не е нула, преди това число последователността съдържа един бит, установен в нула. (терминация)

4) Непосредствено след всяко съставляващо число с брой на битовете по-голям от едно, число, по-малко с едно от този брой, следва като съставна част. (индикатори)

Избор на език Обратна връзка